حصار در منطقه اي کوهستاني در جنوب غربي قزوين قرار دارد. از جاذبه هاي اين منطقه مي توان به برجهاي دوگانه خرقان و غار قلعه کرد اشاره کرد.