اين غار در 20کيلومتري برج هاي دوگانه خرقان در دهستان حصار از توابع شهر آبگرم قرار دارد و بامختصات جغرافيايي 30/51/48 طول شرقي و 54/47/35 عرض شمالي، ارتفاع آن از سطح دريا حدود 2064 متر است. پس از عبور از دهانه غار و فرود از يک چاه راه 15 متري، تالاري به وسعت بيش از يک هزار متر مربع نمايان مي شود که داراي چکيده ها و چکنده هاي فوق الهاده زيبايي است. قدمت آن به دوره اليگوميوس و دوران سوم زمين شناسي مي رسد که تا چهل ميليون سال پيش تخمين زده مي شود.