استقرار طولاني مدت قوم ها و الهام گيري از طبيعت منطقه دو عامل مهم در ايجاد انواع صنايع دستي اقوام ساكن در منطقه و همچنين شهر قزوين مي باشد .

سابقه 6000 ساله سكونت در منطقه بوئين زهرا و تپه هاي زاغه ، قبرستان و قره تپه سبك خاصي از پخت و طراحي سفال را در زمان هاي گذشته به وجود آورده كه امروزه كارشناسان فن به عنوان سفال سبك زاغه مي شناسند .

از انواع توليدات صنايع دستي استان قزوين مي توان به موارد زير اشاره كرد  

 

جاجيم بافي

مسگري

گره چيني

آينه کاري

جوراب بافي

پاپيه ماشه

موج بافي

سرمه دوزي

 

چادر شب

منجوق دوزي ( نم نم دوزي )

 قالي بافي

گليم بافي

 

  

 

 ايزار

 پن بافيمنبت معرق

 

  

 

مشبك

قواره بريساخت آلات موسيقي

حصير بافي

     
كنده كاري روي فلز زره بافيقلم زنيچلنگري
     
آجركاري مقرنس كاشي كاريگچبري
     
حجم هاي چوبي حجم هاي فلزيتراش شيشهتراش سنگ
     
تذهيب تشعيرنگارگرينقاشي روي چوب
     
نقاشي روي گچ نقاشي روي صدفنقاشي زير لاكيسفال نقش برجسته
     
سفال سراميك نقاشي روي سفالانواع كاشي