باغستان‌های سنتی قزوین در مساحت تقریبی دو هزار و 600 هکتار شرق، غرب و جنوب شهر قزوین را فراگرفته و در پالایش و تعدیل اثرات سوء بادهای مه و راز که از شمال و غرب و جنوب شرق می وزد، مؤثر است.

عمر این باغستان بیش از هزار سال است و هم اکنون درختان 300 تا 400 ساله پسته به تعداد زیادی در آن وجود دارد.

باغستان‌های قزوین دارای بیش از 10 هزار قطعه است که هر یک از آن‌ها با مرز خاکی از یکدیگر مجزا و دارای پلاک ثبتی به اشکال و مساحت متغیر از 250 تا پنج هزار متر مربع و دارای مالکیت خصوصی است.

باغ‌های اطراف قزوین دارای درختان مثمر از انواع و ارقام پسته، بادام، زرد آلو، انگور، گردو و درختان و بوته‌های غیر مثمر که تماما مقاوم به خشکی و شرایط نامناسب محیطی می‌باشند و با یک نوبت آبیاری در در زمستان و بهار میوه های شیرین و خوشمزه تولید می کنند.

این باغستان‌ها همانند یک آبخوان وسیع با آب جاری و سیلاب پنج رودخانه فصلی با دبی متغیر در فصول زمستان و بهار در کرت‌هایی به ارتفاع متوسط یک متر در یک یا دو نوبت غرقاب می‌شوند.

عمده محصول تولید شده در باغستان بدون استفاده از سم و کود و به صورت ارگانیک تولید می شوند.

پسته سبز مشهور قزوین، انگور شاهانی و زردآلو محمدرضایی از میوه های شاخص باغستان سنتی قزوین به شمار می آیند.