روستاي آتان از توابع بخش رودبار الموت، شهرستان قزوين با مختصات جغرافيايي 50 درجه و 37 دقيقه طول شرقي و 36 درجه و 26 دقيقه عرض شمالي، در 25 کيلومتري شهر معلم کلايه قرار دارد.