روستاي گرمارود، از توابع بخش رودبار الموت شهرستان قزوين، با مختصات جغرافيايي 50درجه و 44 دقيقه طول شرقي و 36 درجه و 23 دقيقه عرض شمالي، در فاصله 30 کيلومتري شهر معلم کلايه و 130کيلومتري شهر قزوين قرار دارد.