دبير کميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين

دکتر عباس کشاورز

 

اوقات شرعي
اوقات شرعی قزوین

اذان صبح 04:59:29
طلوع آفتاب 06:32:27
اذان ظهر 13:13:12
غروب آفتاب 19:53:22
اذان مغرب 20:11:20
نمایش نظرسنجی
نظر شما راجع به پرتال تحقيق و توسعه چيست؟

a. عالي
b. خوب
c. متوسط
d. ضعيف


رزومه آقاي سيد محمد مجابي

 

مشخصات فردي
:
نام: سيد محمد
نام خانوادگي: مجابي
تولد: 19/4/1344
شغل: معاون علم و فناوري مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران
 
 
 
تحصيلات
:
کارشناس اقتصاد (دانشگاه علامه طباطبايي)
کارشناس ارشد مديريت محيط زيست، گرايش اقتصاد محيط زيست (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات)
 
 
سوابق شغلي
:
معاون علم و فناوري مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران (ادامه دارد)، 1388
قائم مقام مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران 1388-1387
معاون صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيلات ايران، 1387-1384
معاون توسعه مديريت و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست، 1384-1378
مدير کل پشتيباني و امور عمومي معاونت آموزش و تحقيقات وزارت جهاد سازندگي، 1378-1376
سرپرست موسسه تحقيقات فرش دستباف، 1378-1377
مشاور و مسئول حوزه معاونت آموزش و تحقيقات وزارت جهاد سازندگي، 1376-1370
مسئول اداره امور مراکز آموزش عالي وزارت جهاد سازندگي، 1370-1369
کارشناس اداره امور مراکز آموزش عالي وزارت جهاد سازندگي، 1369-1368
مسئول روابط عمومي جهاد سازندگي استان کردستان، 1368-1366
دبير فيزيک و شيمي دبيرستان هاي قزوين، 1366-1364
 
 
ساير مسئوليت ها
:
مدير گروه بازيافت مرکز آموزش علمي کاربردي سازمان فرهنگي ، هنري شهرداري تهران(ادامه دارد)
عضو کميته پژوهشي محيط زيست شهري شهرداري تهران (ادامه دارد)
مشاور کميته محيط زيست شوراي اسلامي شهر تهران (ادامه دارد)
مشاور محيط زيست شهردار قزوين (ادامه دارد)
مشاور عالي مدير عامل شرکت کالاي نفت به مدت 2 سال
عضو شوراي پژوهشي سازمان حفاظت محيط زيست به مدت 6 سال
عضو هيئت امناي مرکز آموزش عالي علمي کاربردي سازمان حفاظت محيط زيست با حکم وزير فرهنگ و آموزش عالي به مدت 4 سال
رئيس کميته اقتصاد محيط زيست شوراي پژوهشي سازمان حفاظت محيط زيست به مدت 3 سال
عضو کميسيون شوراي عالي تحقيقات جهاد سازندگي به مدت 8 سال
عضو هيئت رئيسه کميته مطالعات محيط زيست شهري مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران به مدت 2 سال
بازرس ويژه وزير جهاد سازندگي به مدت 2 سال سرپرست حوزه وزارتي وزارت جهاد سازندگي به مدت 3 ماه
رئيس هيئت مديره شرکت جهاد تحقيقات مجد به مدت 8 سال
رئيس هيئت مديره شرکت تعاوني مصرف اعضاي هيئت علمي جهاد سازندگي در 2 دوره
عضو هيئت مديره شرکت تعاوني مسکن اعضاي هيئت علمي جهاد سازندگي در 2 دوره
 
اهم فعاليت ها
:
کارآموز قضايي در دادگستري قزوين به مدت 1 سال
رئيس ستاد نخستين همايش حقوق محيط زيست ايران با حضور قواي سه گانه وپيام مقام رهبري، 1382       دبير اولين همايش تخصصي حقوق محيط زيست با گرايش آلودگي هوا، 1387
دبير همايش مديريت زيست محيطي فضاي سبز شهري، 1387
دبير همايش چالش ها و راهبردهاي زيست محيطي کلان شهر تهران، 1387
دبير همايش آبخيزداري شهري، 1388
پيگيري تشکيل اولين فراکسيون محيط زيست در مجلس شوراي اسلامي در مجلس ششم
نماينده دولت در کميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي براي دفاع از مواد و فصل محيط زيست در برنامه هاي پنجساله سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور
نماينده دولت در مجلس شوراي اسلامي براي دفاع از لايحه مديريت پسماند
نماينده دولت در مجلس شوراي اسلامي براي دفاع از الحاق ايران به پروتکل کيوتو
نماينده دولت در مجلس شوراي اسلامي براي دفاع از الحاق ايران به کنوانسيون تهران(خزر)
پيگيري و دفاع از گنجاندن يک ماده قانوني در برنامه چهارم توسعه کشور در خصوص ارزش گذاري اقتصادي محيط زيست
پيگيري و دفاع از گنجاندن يک ماده در قانون برنامه چهارم براي تشکيل صندوق ملي محيط زيست
پيگيري و دفاع از لايحه جبران خسارت وارده به کارکنان محيط زيست در دولت و کميسيون هاي مجلس
پيگيري گنجاندن دفاع از منابع طبيعي در آئين نامه بنياد شهيد براي در زمره مصداق شهيد قرار گرفتن محيط بانان شهيد
مديريت اجرايي پروژه هاي متعدد عمراني از جمله موزه تاريخ طبييعي ايران، موزه تنوع زيستي، ساختمان سازمان حفاظت محيط زيست ، مراکز علمي کاربردي مشهد، دامغان، يزد، موسسه تحقيقات علوم دامي کشور، ساختمان مرکزي آموزش وزارت جهاد کشاورزي، مراکز استاني محيط زيست و ...
پيگيري تهيه طرح جامع بنادر صيادي در سواحل خليج فارس و درياي عمان تا شروع آن
پيگيري تهيه طرح جامع حفظ و بهره برداري پايدار از منابع آبزي درياي خزر
نماينده وزارت جهاد کشاورزي در دولت براي اصلاح موادي از آئين نامه قانون حفظ و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران
اصلاح ناوگان صيادي با خارج کردن 35 فروند کشتي صيادي ترالر از سواحل جنوبي کشور
کمک به حل مشکل صيد کيلکا با خارج کردن بيش از 80 فروند شناور کيلکاگير از آبهاي درياي خزر
فعال کردن کميته رسيدگي به تخلفات صيادان در سواحل جنوبي و شمالي کشور
رئيس ستاد دومين، سومين و چهارمين جشنواره انتخاب برترين هاي پژوهش در حوزه مديريت شهري
راه اندازي اولين نمايشگاه مجازي در حوزه مديريت شهري – با آدرس http://e-exhibition.tehran.ir
اقدام به راه اندازي اولين بورس بازيافت ايران – به آدرس www.bazpasmand.ir
 
اهم سوابق فرهنگي و اجتماعي
:
•          سردبير مجله رخش، فدراسيون سوارکاري جمهوري اسلامي ايران
•          مدير مسئول مجله ماهيگيران
•          عضو شوراي سياست گذاري مجله پژوهش مديريت شهري
•          عضو هيئت امناي صندوق باقيات الصالحات جهاد سازندگي
•           عضو هيئت مديره مرکز صلح و محيط زيست (NGO)
•          عضو هيئت مديره بنياد حضرت زينب کبري
•          عضو هيئت مديره جامعه قزوينيان
•         نايب رئيس انجمن اوليا و مربيان مجتمع غير انتفاعي ملاصدرا
•         سردبير خبرنامه هشتمين همايش جهاني سيستم هاي سطوح آبگير باران
 
 
اهم مقالات و کتب
:
•          کتاب آلودگي هوا و صدا در حقوق ايران (سياست ها و چالش ها)
•          کتاب مديرت زيست محيطي فضاي سبز شهري
•          درج مقاله در مجله علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي
•          درج مقاله در مجله پژوهشي محيط زيست مرکز تحقيقات استراتژيک
•         درج مقاله پيامدهاي زيست محيطي جنگ 22 روزه بر شهروندان غزه در مجله اطلاعات سياسي و اقتصادي شماره 264-263 مرداد و شهريور 1388     عضو هيئت داوران کميته علمي دومين و سومين جشنواره انتخاب برترين هاي پژوهش مديريت شهري پذيرفته شدن سه مقاله در كنفرانس بين المللي مهندسي محيط زيست و كار بردهاي آن(ICEEA2010)در سنگاپور و درج هر سه مقاله در Thomson ISI .
عنوان مقاله اول
Environmental impactof white phosphorus on urban areas
عنوان مقاله دوم
Adverse consequences of conflicts and wars on environment
عنوان مقاله سوم
the accounting necessity of industrial and dangerous wastes in industries
پذيرفته شدن دو مقاله درسومين كنفرانس بين المللي تحقيقات زيست محيطي در موريس
پذيرفته شدن يک مقاله در چهارمين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام جهت ارائه
چاپ مقاله در فصلنامه  علمي-پژوهشي علوم محيطي – سال هفتم/شماره سوم/زمستان 89
عنوان مقاله: گردشگري با محيط زيستي پايدار-نقش ميراث فرهنگي و تعمقي بر ايران
چاپ مقاله با عنوان ضرورت حسابداري پسماندهاي صنعتي و ويژه در صنايع در فصلنامه دانش و پژوهش حسابداري شماره22 پاييز1389
چاپ مقاله با عنوان ضرورت حسابداري پسماندهاي صنعتي و ويژه در صنايع در ماهنامه تخصصي بازيافت و پسماند
چاپ مقاله تخصصي با عنوان جايگزيني ميني بوس هاي فرسوده شهر تهران چالش ها و راهکارهادر دانش شهر شماره 30 مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران اسفند 1389
چاپ مقاله با عنوان مساله يابي در مديريت شهري در  شماره 33 مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران
 
 
 
تدريس
:
مديريت مواد زائد صنعتي                            دوره کارشناسي 2 واحديدفع و بازيافت آب و فاضلاب                                 دوره کارشناسي 2 واحدي
دفع و بازيافت مواد زائد شهري و خدمات        دوره کارشناسي 3 واحديتوليد انرژي از مواد زائد                                             دوره کارشناسي2 واحدي
دفع و بازيافت مواد زائد صنعتي                    دوره کارشناسي 3 واحدي مکان يابي و ارزيابي محيط زيست                       دوره کارشناسي 3 واحدي کارورزي                                                دوره کارشناسي 3 واحدي
پروژه                                                    دوره کارشناسي 3 واحدي
 
 
 
استاد راهنماي پروژه هاي دانشجويي در مقطع کارشناسي با عنوان هاي
:
بررسي جمع آوري و تفکيک پسماندهي خانگي در شهر قدس
مديريت پسماند در يک گاوداري صنعتي
بررسي وامکان سنجي تفکيک و جمع آوي پسماندهاي حاصل از شيشه در منطقه 2
بررسي و نحوه مديريت پسماندهاي پزشکي بيمارستانهاي شهر اردبيل
بررسي روند آموزش تفکيک از مبدأ پسماند شهري در منطقه 2
بررسي و تحليل تفکيک پسماند از مبدأ در سطح ناحيه 4 شهرداري           بررسي نحوه مديريت پسماندها در نيروگاههاي حرارتي
بررسي پسماند کارخانه سيمان استان اردبيل و نحوه مديريت آن
بررسي وضعيت پسماندهاي شهري رودخانه بابل رود
ارزيابي تأثيرات اجتماعي تفکيک زباله از مبدأ ( منطقه 1 شهرداري تهران )
بررسي تفکيک و جمع آوري پسماندهاي حاصل از کاغذ در منطقه 2
نحوه مديريت پسماندهاي بيمارستاني در يکي از بيمارستانهاي منطقه 18 تهران
ضوابط مديريت پسماندهاي عفوني آزمايشگاهي در محدوده اسلامشهر
تحليل و بررسي وضعيت روغن هاي سوخته و واحدهاي تصفيه دوم روغن
بررسي مديريت پسماندهاي الکترونيک ( مطالعه موردي، رايانه هاي ادارات و سازمانهاي منطقه 6 تهران و راهکارهاي بهبود آن)
بررسي کيفيت کود کمپوست کرج جهت مصارف کشاورزي
مديريت پسماندهاي کشاورزي نخل خرما مطالعه موردي ( منطقه جيرفت و کهنوج )
محاسبه هزينه هاي مديريت اجرايي پسماندهاي پزشکي
بررسي و امکان سنجي تفکيک و بازيافت پسماند حاصل از تايرهاي فرسوده در منطقه 4 شهر تهران
تهيه کمپوست از زباله هاي خانگي
بررسي وضعيت موجود تفکيک پسماندهاي عادي در شهرستان ساوه          مديريت پسماندهاي دندانپزشکي شهر تهران – منطقه 2
بررسي ميزان آگاهي عمومي شهروندان در زمينه روشهاي تفکيک و بازيافت
بررسي و تحليل ميزان انجام طرح تفکيک پسماند از مبدأ و بازيافت آن در شهرداري ناحيه دو منطقه 16
بررسي امکان سنجي استحصال گاز متان از مراکز دفن پسماند در مجتمع پردازش و دفع آراد کوه ( کهريزک )
بررسي و امکان سنجي تفکيک و بازيافت پسماند حاصل از ظروف نوشيدني در مناطق5،2،1 و6 شهر تهران
بررسي و امکان سنجي اقتصادي از رده خارج کردن و بازيافت ميني بوس هاي شهر تهران
بررسي و تحليل آموزش تفکيک پسماند تر و خشک در منطقه 5 ناحيه 4 شهرداري تهران
بررسي نحوه مديريت بر پسماند خشک در منطقه 16 ناحيه 6
بررسي وضعيت آموزش تفکيک از مبدأ در مدارس مقطع ابتدايي منطقه 6 ناحيه 2 تهران
بررسي نحوه مديريت پسماندهاي بيمارستاني در يکي از بيمارستاهاي منطقه 6
بررسي و امکان سنجي بهبود، جمع آوري و بازيافت کاغذ منطقه 6 ( ناحيه 2 )
 
 
 
تقدير نامه ها
:
در يافت لوح تقدير از شهردار تهران  با عنوان برترين مقاله در سومين جشنواره پژوهش و نوآوري در حوزه مديريت شهري 1388
دريافت لوح تقدير از معاون تحقيقات و برنامه ريزي توسعه شهري بابت دبيري سومين جشنواره پژوهش و نوآوري در حوزه مديريت شهري 1388
•          دريافت لوح تقدير از هيئت داوران به امضاي وزير جهاد سازندگي به عنوان کارمند نمونه وزارت جهاد سازندگي در سال 1375
•          دريافت لوح تقدير از معاون وزير جهاد سازندگي با عنوان برگزاري روز آموزش و پژوهش در سال 1371
•          دريافت لوح تقدير از معاون وزير جهاد سازندگي با عنوان برگزاري روز آموزش و پژوهش در سال 1374
•          دريافت لوح تقدير از وزير جهاد سازندگي با عنوان برگزاري هفته منابع طبيعي درسال 1374
•          دريافت لوح تقدير از وزير جهاد سازندگي با عنوان برگزاري هفته جهاد سازندگي و افتتاح همزمان 1700 پروژه در سال 1374
•          دريافت لوح تقدير از وزير جهاد سازندگي با عنوان برنامه ريزي سفرهاي رئيس جمهور در استانها در سال 1375
•          دريافت لوح تقدير از وزير جهاد سازندگي با عنوان پيگيري افتتاح اولين کشتارگاه صنعتي کشور در سال 1375
•          دريافت لوح تقدير از وزير جهاد سازندگي با عنوان برگزاري هفته جهاد سازندگي در سال 1375
•          دريافت لوح تقدير از وزير جهاد سازندگي با عنوان برگزاري سالروز جهاد سازندگي در سال 1376
•          دريافت لوح تقدير از استاندار کرمان با عنوان کارگاه همايش آبگير باران در سال 1376
•          دريافت لوح تقدير از وزير جهاد سازندگي با عنوان مسئوليت کميته و ستاد اجرايي همايش جهاني در سال1376
•          دريافت لوح تقدير از معاون وزير جهاد سازندگي با عنوان تلاش در پيگيري پروژه ملي ارزيابي خسارت زيست محيطي وارد به منابع طبيعي در جنگ عراق- کويت در سال 1377
•          دريافت لوح تقدير از وزير جهاد سازندگي با عنوان برگزاري هفته منابع طبيعي در سال 1377
•          دريافت لوح تقدير از وزير جهاد سازندگي با عنوان احداث و تکميل پروژه هاي ساختماني مراکز آموزش عالي جهاد سازندگي در شهرهاي مشهد- دامغان- يزد در سال 1378
•          دريافت لوح تقدير از معاون وزير جهاد سازندگي با عنوان تلاش در تشکيل و تثبيت مرکز تحقيقات فرش دستباف در سال 1378
•          دريافت لوح تقدير از معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با عنوان کسب مجوز استخدام در سال 1380
•          دريافت لوح تقدير از پرسنل گارد با عنوان پيگيري امور گارد مسلح سازمان در سال 1381
•          دريافت لوح تقدير از CEERS با عنوان ارائه سخنراني کليدي در سال 1382
•          دريافت لوح تقدير از معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با عنوان عضويت در هيئت داوران در سال 1382
•          دريافت لوح تقدير از معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با عنوان برگزاري همايش حقوق محيط زيست در سال 1382
•          دريافت لوح تقدير از معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با عنوان اجرا و افتتاح موزه تنوع زيستي در سال 1383
•          دريافت لوح تقدير از مدير عامل متروي تهران با عنوان مديريت اولين افتتاحيه متروي تهران در سال 1377
•          دريافت لوح تقدير از قائم مقام وزير آموزش و پرورش با عنوان عضو برتر انجمن اوليا و مربيان در سال 1387
•          دريافت لوح تقدير از رئيس هيئت مديره انجمن ارزيابي محيط زيست ايران در سال 1387
•          دريافت لوح تقدير از  حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي، رئيس جمهور سابق درسال 1384