عمارت کلاه فرنگي و سر در عالي قاپو تنها بناهاي باقي مانده از ارگ سلطنتي دوره صفوي است. اين بنا در دوره قاجاريه مرمت و بازسازي شد و چهلستون نام گرفت. عمارت چهلستون به شکل هشت ضلعي و در دو طبقه بنا شده است. نقشه بنا داراي طرحي با محورهاي چليپايي و برون گرا است، سقف طبقه همکف پوشيده از مقرنس با طرح هاي بديع و سقف طبقه فوقاني آن خنچه پوش است اين بنا هم اکنون به عنوان موزه خوشنويسي مورد استفاده قرار گرفته است.