اين منطقه در حوضه آبريز باراجين و در طول جغرافيايي 50درجه و10 دقيقه10 ثانيه و عرض جغرافيايي 36درجه و 28 دقيقه و 28 ثانيه و 1902 متر ارتفاع از سطح دريا و در 10 کيلومتري شمال شرق شهر قزوين قرار دارد. از جاذبه‌هاي آن مي‌توان به بوستان باراجين، امامزاده اسماعيل ابن علي ابن ابيطالب، مجموعه طلاعيه، قله مردمي و طبيعت آن اشاره کرد.