حسينيه اميني ها از جمله نمونه هاي کامل و زيباي خانه هاي سنتي است. آنچه امروز از اين خانه به جاي مانده چهار حياط و فضاهاي مختلف در دو طبقه همکف و زير زمين است. اين خانه متعلق به حاج محمد رضا اميني از تجار معتبر بود و در سال ???? ھ . ق بخشي از آن وقف حسينيه شده. زيباترين قسمت خانه از سه تالار که در موازات يکديگر قرار گرفته و به وسيله ارسي هاي زيبايي به يکديگر مرتبط هستند، تشکيل شده است. تالار جنوبي با نه دهنه ارسي و شيشه هاي رنگي از شاهکارهاي هنري است، سقف تالارها داراي نقاشي، آيينه کاري، رف هاي کاسه اي مزين گچبري و گره بندي چوبي است. در زير تالارها سردابه، زير زمين، شربتخانه و… قرار دارد.