منطقه حفاظت شده باشگل با مساحت 26000 هکتار در هشت کيلومتري شمال غرب شهرستان تاکستان، در محدوده دهستان قاقازان قرار دارد.

اين منطقه با توجه به موقعيت خاص جغرافيايي داراي زيستگاه متفاوتي است. قسمت هاي جنوبي آن زيستگاه آهو و بقيه نقاط اين تپه ماهور زيستگاه قوچ و ميش است. به دليل خالي از سکنه بودن تعداد زيادي از روستاهاي اين منطقه، اين ناحيه براي زيست حيات وحش بسيار مناسب بوده و علاوه بر آهو، قوچ و ميش جانوران ديگري چون گرگ، روباه معمولي، شغال، گراز و خرگوش دشتي نيز در آن زندگي مي کنند.

دو بناي تاريخي و فرهنگي امامزاده هفت صندق و قز قلعه در اين منطقه قرار دارند.