برگزاری مجمع شهرداران آسیایی می‌تواند فرصت ویژه‌ای را برای رشد و توسعه شهرها فراهم آورد

صباغی شهردار قزوین گفت: برگزاری مجمع شهرداران آسیایی و همچنین فرصت تبادل نظر، تعامل و همکاری با شهرهای عضو این مجمع و نیز استفاده از ظرفیت پیمان‌های خواهرخواندگی میان شهرها می‌تواند فرصت ویژه‌ای...

۱۴۰۲/۰۳/۰۶

با حضور شهردار قزوین همکاری‌های مشترک منطقه‌ای و آسیایی مورد بررسی قرار گرفت

دکتر مهدی صباغی شهردار قزوین که به همراه سید حامد موسوی معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری جهت شرکت در اجلاس شهرداران آسیایی به کازان روسیه سفر کرده است، در جلسات تخصصی این مجمع شرکت کرد.

۱۴۰۲/۰۳/۰۶