پیگیری 226 مورد از معضلات ناحیه منفصل شهری دانش و ناصرآباد از سازمان‌های شهرداری قزوین

اصغر بهنام زاده مدیر منطقه یک شهرداری قزوین گفت: براساس آمار ثبت شده در 9 ماهه امسال 226 مورد پیگیری معضلات و مشکلات ناحیه منفصل شهری دانش و ناصر آباد از سازمان ها و ادارت مختلف به ثبت رسیده است.

۱۴۰۰/۱۰/۲۹