سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

بهرامی

145 متر ترمیم ترانشه معابر در ناحیه آزادگان انجام شد

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: مرداد ماه امسال در ناحیه شهری آزادگان 145 متر ترمیم ترانشه معابر انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین،سلیمان بهرامی با اشاره به مهم ترین اقدامات این منطقه در مرداد ماه امسال اظهار کرد: منطقه 2 شهرداری قزوین در مرداد ماه امسال اقدامات متعددی را در زمینه لکه گیری، ترمیم ترانشه معابر، پیاده روسازی، آسفالت و کفپوش، ترمیم یا نصب جداول، دریچه، پل فلزی، دال بتنی و غیره در ناحیه شهری آزادگان انجام داده است.

وی افزود: بسیاری از این اقدامات با توجه به درخواست های مردم این منطقه، نظارت هایی که به صورت مستمر توسط کارشناسان اتفاق می افتد و لزوم زیباسازی فضای این منطقه انجام شده است.

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین عنوان کرد: براساس همین سیاست ها مرداد ماه امسال در ناحیه شهری آزادگان 145 متر ترمیم ترانشه معابر انجام شده است.

بهرامی خاطرنشان کرد: موضوع تخریب آسفالت که پس از حفاری دستگاه های خدمات رسان برای انجام خدمات اتفاق می افتد یکی از موضوعاتی است که شهروندان با آن روبرو هستند و به همین دلیل این منطقه سعی می کند این عملیات ها را در مدت کوتاهی انجام دهد. 

منطقه 2 شهرداری قزوین دارای دو ناحیه شهری آزادگان و شهیدبابایی است. 

پایان پیام.

تصاویر مرتبط