یکشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

بهرامی:

پیگیری 46 مورد از مشکلات ناحیه شهیدبابایی از سازمان‌ها و ادارات مرتبط در ماه گذشته

مدیرمنطقه دو شهرداری قزوین گفت: براساس آمار ثبت شده در خرداد ماه امسال 46 مورد پیگیری معضلات و مشکلات ناحیه شهری شهیدبابایی از سازمان ها و ادارت مختلف به ثبت رسیده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ بهرامی با تشریح فعالیت ناحیه شهیدبابایی در خرداد ماه امسال اظهار کرد: در خرداد ماه امسال اقدامات عمرانی و خدماتی مختلفی برای برطرف شدن مشکلات ناحیه شهری شهیدبابایی انجام شده است.


وی بیشترین مشکلات پیگیری شده در ناحیه شهیدبابایی را درباره موضوعات خدمات‌رسانی، عمران و پسماند عنوان کرد و گفت: در خرداد ماه امسال برای برطرف شدن مشکلات ناحیه شهری شهیدبابایی با سازمان های مختلفی از جمله سازمان عمران، سازمان مدیریت پسماندها، سازمان فرهنگی و ورزشی، سازمان فضای سبز، سازمان ترافیک و غیره ارتباط داشته ایم.


مدیر منطقه دو شهرداری قزوین در ادامه بیان کرد: براساس آمار ثبت شده در خرداد ماه امسال 46 مورد پیگیری معضلات و مشکلات ناحیه شهری شهیدبابایی از سازمان ها و ادارت مختلف به ثبت رسیده است.


بهرامی خاطرنشان کرد: براساس این آمار سازمان های همران با 16 مورد و سازمان زیباسازی دو مورد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان همکاری را با این ناحیه داشته اند.


پایان پیام.

تصاویر مرتبط