شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

عرشیان:

به منظور رفاه حال تاکسیرانان، هزار عدد سایه بان رودری بین رانندگان تاکسی توزیع شد

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از توزیع هزار عدد سایه بان رودری بین رانندگان تاکسی ناوگان تاکسیرانی قزوین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، عرشیان افزود: به منظور رفاه حال تاکسیرانان در فصل تابستان و همچنین حفظ زیبایی سیما و منظر شهری، تعداد هزار عدد سایه بان رودری با کمک حامی مالی بخش خصوصی (بیمه کوثر) بین رانندگان تاکسی توزیع شد و در مراحل بعدی، این سایه بان در اختیار سایر تاکسیرانان ناوگان تاکسیرانی قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به توزیع این سایه بان های متحدالشکل، نصب سایه بان های متفرقه بر تاکسی ها ممنوع است و تاکسیرانان باید از نصب این گونه سایه بان ها بر روی تاکسی خودداری کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تصریح کرد: این اقدام علاوه بر رفاه حال رانندگان تاکسی به منظور حفظ سیمای بصری انجام شده و در مراحل بعدی، با کمک حامی مالی بخش خصوصی، سایه بان های رودری در اختیار تمامی تاکسیرانان ناوگان قرار خواهد گرفت.

پایان پیام

تصاویر مرتبط