چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

پیگیری 134 مورد از معضلات ناحیه آزادگان از سازمان‌ها و ادارات مختلف

سرپرست منطقه دو شهرداری قزوین گفت: براساس آمار ثبت شده در اردیبهشت ماه امسال 134 مورد پیگیری معضلات و مشکلات ناحیه شهری آزادگان از سازمان ها و ادارت مختلف به ثبت رسیده است

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ سلیمان بهرامی با تشریح فعالیت ناحیه آزادگان در اردیبهشت ماه امسال اظهار کرد: در اردیبهشت ماه امسال منطقه دو شهرداری قزوین تمرکز ویژه ای را برای برطرف شدن مشکلات ناحیه شهری آزادگان به کمک سازمان ها و ادارات مختلف داشت.


وی بیشترین مشکلات پیگیری شده در ناحیه آزادگان را درباره موضوعات خدمات‌رسانی، عمران و پسماند عنوان کرد و گفت: در اردیبهشت ماه امسال برای برطرف شدن مشکلات ناحیه شهری آزادگان با سازمان های مختلفی از جمله سازمان عمران، سازمان مدیریت پسماندها، سازمان فرهنگی و ورزشی، سازمان فضای سبز، سازمان ترافیک و غیره ارتباط داشته ایم.


سرپرست منطقه دو شهرداری قزوین در ادامه بیان کرد: براساس آمار ثبت شده در اردیبهشت ماه امسال 134 مورد پیگیری معضلات و مشکلات ناحیه شهری آزادگان از سازمان ها و ادارت مختلف به ثبت رسیده است.


بهرامی خاطرنشان کرد: براساس این آمار سازمان های خدمات رسان با 57 مورد و سازمان فضای سبز با سه مورد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان همکاری را با این ناحیه داشته اند.


پایان پیام.

تصاویر مرتبط