پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۶

نزدیک به پنج هزار شهروند در خرداد ماه با سامانه 137 شهرداری قزوین تماس گرفتند

4هزار و 653 شهروند درخرداد ماه سال جاری با سامانه 137 شهرداری قزوین تماس حاصل کردند.

به گزارش روابط عمومی سامانه 137 شهرداری قزوین؛ از مجموع تماس شهروندان با سامانه 137، دوهزار و 354 تماس توسط کارشناسان این مرکز راهنمایی شد.

براساس این گزارش؛ دوهزار و 299 تماس در سامانه 137 ثبت و برای پیگیری به واحد های مربوطه ارسال شد.

طبق این گزارش؛ بیشترین تماس در این مدت، مربوط به سازمان پارک ها و فضای سبز بوده که اقدامات لازم انجام شد.

 پایان پیام.

 

تصاویر مرتبط