دوشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۰۵

نصرتي، شهردار:

شهرداري قزوين ازپايان نامه هاي دانشجويي حمايت مي كند

شهرداري قزوين با هدف توسعه علمي و كمك به مسير تصميم سازي درعرصه كلان مديريتي از پايان نامه هاي دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و رساله هاي دكترا حمايت مالي مي كند.

 

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين، مسعود نصرتي، شهردار قزوين با اعلام خبر فوق افزود: توسعه علمي و تصميم گيري در عرصه كلان مديريتي نيازمند تحقيق و پژوهش است كه با توجه به روند روز افزون رشد و توسعه شهرها و در نتيجه پيچيده تر شدن وظايف شهرداري ها، پايان نامه هاي دانشجويي مي تواند كمك شاياني به بهبود كيفيت خدمات كند.
نصرتي بابيان اينكه پايان نامه هاي دانشجويي شامل ايده هاي نو و كاربردي درحوزه مسائل شهري با پشتوانه اساتيد مجرب و صاحب فن است، گفت: درهمين راستا كميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين با هدف ايجاد تعامل با مراكز دانشگاهي و بهره گيري از ذهن خلاق دانشجويان طرح حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكترا را مطابق آيين نامه اي در اين خصوص براي رفع نيازهاي علمي و پژوهشي خود اجرا و عملياتي كرده است.
وي با اشاره به اينكه شوراي سياستگذاري تحقيقات و توسعه متشكل از 7 عضو است، عنوان كرد: كميسيون تحقيق و توسعه زير مجموعه اين شوراست و پس از اين كه پايان نامه هاي رسيده توسط شوراي سياستگذاري تحقيقات و توسعه بررسي شد به كميسيون تحقيق و توسعه و سپس براي پيگيري تخصصي تر، با توجه موضوع به كميته هاي تخصصي كه شامل كميته خدمات شهري و محيط زيست، اجتماعي و فرهنگي، حمل و نقل و ترافيك، فني و عمراني، معماري و شهرسازي و مديريت شهري و سرمايه گذاري است ارجاع داده و تانهايي شدن، پايان نامه را همراهي مي كنند تا از مسير اصلي مورد نظر منحرف نشده و نتيجه مورد نظر شهرداري حاصل شود.
شهردارقزوين نوع حمايت شهرداري از پايان نامه ها را به صورت مالي و پشتيباني عنوان كرد و افزود: حمايت مالي شهرداري به تناسب امتياز كسب شده پايان نامه براساس شاخص هاي ارزيابي تعريف شده است كه در مقطع كارشناسي ارشد از 7 تا 15 و در مقطع دكترا از 25 تا 50 ميليون ريال اعطا مي شود.
اين مقام مسئول با تاكيد بر اين كه موضوع كلي پايان نامه ها كه از سوي دانشجو پيشنهاد مي شود بايد درچارجوب فعاليت ها و اهداف شهرداري بوده و به شناخت مشكلات شهر قزوين و ارايه راهكار براي رفع آن كمك كند، اظهار كرد: پيشنهاد دانشجو در خصوص موضوع پايان نامه در شوراي سياستگذاري تحقيق و توسعه، بررسي و پس از تاييد، نتيجه به دانشجو اعلام شده و اقدامات بعدي صورت مي گيرد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط