دوشنبه ۱۳۹۰/۰۱/۰۸

نصرتي شهردار قزوين:

3 شعار، محور برنامه هاي شهرداري قزوين در سال 90 است

اتحاد و همدلي جهت افزايش مشاركت شهرداري با شهروندان، آغاز اجراي برنامه پنج ساله مديريت متحد شهري با گام هاي استوار براي سرافرازي شهر قزوين و آغاز شكوفايي قزوين با اجراي پروژه ها و برنامه هاي تحول گرا 3 شعار محوري كليه برنامه هاي شهرداري قزوين در سال 90 است.

 

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ مسعود نصرتي، شهردار قزوين با اعلام اينكه براي كليه فعاليت ها و برنامه هاي شهرداري قزوين سه شعار محوري تدوين وتنظيم شده است، گفت: سال 90 سال اتحاد و همدلي براي افزايش مشاركت شهرداري به عنوان نهادي اجتماعي با شهروندان خوب و همراه قزويني است.
نصرتي افزود: سال جديد، سال آغاز اجراي برنامه پنج ساله مديريت متحد شهري با گام هاي استوار و رو به جلو براي سرافرازي قزوين پر افتخار است .
وي اظهار كرد: سال آتي، سالي براي آغاز شكوفايي قزوين با اجراي پروژه ها و برنامه هاي تحول گرا است.
 
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط