دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۱۶

با هدف احياي هويت شهري صورت مي گيرد؛

برگزاري اولين جشنواره نقاشي ديواري كشور در قزوين

اولين جشنواره نقاشي ديواري كشور توسط سازمان زيباسازي شهرداري و با همكاري كارشناسان رشته نقاشي و انجمن صنفي هنرهاي تجسمي استان در سطح شهر قزوين برگزار مي شود.

 

سعيد ميزاني، سرپرست سازمان زيباسازي شهرداري قزوين با اعلام اين خبر گفت: با توجه به اين كه هدف از نقاشي ديواري صرفاً انجام نقاشي نيست، اين جشنواره ضمن همراه شدن با هويت شهري قزوين،خوشنويسي وآداب ورسوم شهروندان، مي كوشد تا داشته هاي قزوين را به نمايش بگذارد.
ميزاني با اظهار اين که در زيبا سازي شهر رنگ اولين وآخرين انتخاب نيست و تكنيك هايي چون كاشي ،سراميك و... نيز جذابيت هاي خود را دارند، ادامه داد: اين جشنواره در اولين اقدام، از رنگ به عنوان ابزاري مناسب استفاده خواهد کرد.
وي افزود: انجام تكنيك هايي چون سراميك و نقش برجسته هزينه زيادي دارند، و تعدد ديوارهايي كه نياز به زيباسازي دارند و محدوديت گروه هاي اجرايي در اين زمينه از جمله دلايلي است كه موجب مي شود نتوان  چهره شهر را در زماني محدود براي شهروندان مناسب جلوه داد.
ميزاني تصريح كرد: همچنين برخي ديوارها قابليت انجام پروژه هايي مثل سراميك را ندارند چرا كه با اجراي سراميك بر روي برخي ديوارها نه تنها به زيبايي شهر كمكي نمي شود، بلكه گاهي باعث آشفتگي و اغتشاش بصري شهر نيز مي شود.
سرپرست سازمان زيباسازي اظهار کرد: در نخستين جشنواره نقاشي ديواري ايران كه در سطح شهر قزوين برگزار مي شود، پس از بررسي و جلسات متعدد و رسيدن به طرح هاي ايده آل و انتخاب ديوارهاي مناسب 21 گروه از هنرمندان نقاش استان كه عموما داراي مدرك كارشناسي و از برگزيدگان استان مي باشند در طول مدت يك ماه با هم به رقابت مي پردازند.

 

تصاویر مرتبط