دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۱۶

همداني، معاون شهرداري قزوين :

نرم افزار scats در مرکز کنترل ترافيک شهرداري قزوين راه اندازي شد

نرم افزار scats با هدف مديريت و يکپارچه سازي چراغ هاي راهنمايي هوشمند سطح شهر در مرکز کنترل ترافيک شهرداري قزوين راه اندازي شد.

 

سيد مهدي يدي همداني،معاون شهردار قزوين گفت: در فاز اول مديريت چراغ هاي راهنمايي هوشمند، هشت تقاطع مهم شهر از جمله چهار راه وليعصر، طالقاني، فلسطين، محمد رسول ا...، پادگان، خيام، فردوسي و ميدان آزادي از طريق فيبر نوري به صورت ديجيتال به مرکز کنترل ترافيک شهرداري قزوين متصل شدند.
همداني با اشاره به کنترل تقاطع هاي مذکور توسط مرکز کنترل ترافيک با استفاده از نرم افزار  scats گفت: از اين پس وضعيت چراغ هاي راهنمايي هسته مرکزي شهر لحظه به لحظه بر اساس حجم ترافيک در هريک از رويکرد هاي مستقيم و گردش به چپ کنترل و مديريت مي شود.
وي در ادامه با بيان اينکه فاز دوم اين طرح نيز تا پايان تابستان اجرايي مي شود، عنوان کرد: ميدان عدل و چهار راه عدل از جمله تقاطع هايي هستند كه در فاز دو اين طرح به اين سيستم مجهز مي شوند.
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين همچنين از يکپارچه سازي 16 تقاطع ديگر تا پايان سال خبر داد و اظهار کرد: شهرداري قزوين در نظر دارد تا پايان سال جاري 16 تقاطع ديگر را به سيستم يکپارچه سازي افزوده و به صورت هوشمند از طريق مرکز کنترل ترافيک نسبت به مديريت آنها اقدام نمايد که اين امر گام موثري در راستاي کاهش حجم ترافيک در تقاطع ها مي باشد.
همداني در پايان هزينه خريد و راه اندازي نرم افزار scats را يک ميليارد و 800 ميليون ريال عنوان و خاطر نشان کرد: جهت خريد تجهيزات و سيستم هاي سخت افزاري اين پروژه در 10 تقاطعي که تا پايان تابستان به طور کامل به سيستم يکپارچه سازي متصل مي شوند 700 ميليون ريال و نيز براي برقراري ارتباط فيبر نوري در ميدان و چهار راه عدل 700 ميليون ريال هزينه شده است.

 

تصاویر مرتبط