شنبه ۱۳۹۱/۰۵/۱۴

توسط سازمان پارك ها و فضاي سبز قزوين:

فضاي سبز خيابان آيت ا... كاشاني (باغ دبير) بطور كامل بازپيرايي شد

عمليات اجرايي بازسازي و بازپيرايي فضاي سبز خيابان آيت ا... كاشاني با هدف ايجاد فضاي سبز مناسب و جايگذاري نيمكت هاي آرامش و سايبان به اتمام رسيد.

 

محسن كريمي ، مدير اجرايي سازمان پارك ها و فضاي سبز قزوين گفت: به منظور استفاده بهينه از بستر فضاي سبز موجود در خيابان آيت ا... كاشاني ( باغ دبير ) نسبت به طراحي و احداث فضاي سبز در اين بستر با پيش بيني كاشت گل هاي فصلي اقدام شده است كه علاوه بر ايجاد فضايي زيبا و دلنشين ، طراوت خاصي به خيابان مذكور افزوده است.
كريمي افزود: عمليات اجرايي اين پروژه شامل طراحي و احداث چمن ، كاشت گل و گياه و  جايگذاري نيمكت هاي آرامش و سايبان به اتمام رسيده و هم اينك مورد بهره برداري شهروندان قرار دارد.    
كريمي يادآور شد: در اجراي اين پروژه تعداد 11 عدد نيمكت آرامش در نقاط مختلف پروژه پيش بيني و جايگذاري شده است و همچنين با توجه به نوع طراحي اين فضا و به منظور راحتي شهروندان براي نخستين بار تعداد 8 عدد سايه بان در مقابل نيمكت ها نصب شده تا در فصول گرم سال ، سايه باني خنك براي استفاده كندگان باشد.
 
پايان پيام
 
 

 

تصاویر مرتبط