شنبه ۱۳۹۱/۰۵/۱۴

منتظري، مدير عامل سازمان آرامستان‌هاي شهرداري قزوين:

بازارچه سنگ تراشان با اختصاص سه ميليارد ريال، در محوطه بهشت فاطمه احداث مي‌شود

با هدف ساماندهي بخشي از مشاغل مزاحم شهري با اختصاص سه ميليارد ريال اعتبار بازارچه سنگ تراشان در محوطه بهشت فاطمه(س) قزوين احداث مي‌شود.

 

مجتبي منتظري، مدير عامل سازمان آرامستان‌هاي شهرداري قزوين گفت: کار طراحي بازارچه سنگ تراشان از ابتداي سال جاري توسط سازمان خدمات طراحي آغاز و اواخر تيرماه به پايان رسيد و طرح تهيه شده جهت انتخاب پيمانکار و اجرا به سازمان آرامستان‌ها ارجاع شد.
منتظري اظهار کرد: اين بازارچه در زميني به مساحت 600 مترمربع و در 12 غرفه با نماي آجري و با درنظر گرفتن کليه معيارهاي معماري اسلامي و سنتي طراحي شده است.
وي خاطرنشان کرد؛ پس از انتخاب پيمانکار كه در حال حاضر در دست بررسي است، اجراي پروژه آغاز مي شود و پيش بيني مي‌شود عمليات اجراي آن تا پايان سال جاري به اتمام برسد.
مدير عامل سازمان آرامستان‌ها با بيان اينکه کار انتقال سنگ تراشان به محل جديد با همکاري سازمان ميادين ميوه و تره‌بار و ساماندهي مشاغل شهري منطقه يک شهرداري و اتحاديه صنوف انجام مي‌شود اظهار اميدواري کرد: اين انتقال در سال 92 محقق مي‌شود.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط