پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۱۲

شفيعي، مديرعامل سازمان عمران شهرداري قزوين خبرداد:

اتمام 65درصد از عمليات عمراني پروژه آماده‌سازي ضلع شرقي ملاصدراي قزوين

عمليات عمراني پروژه آماده‌سازي ضلع شرقي ملاصدراي قزوين با اعتبار 15 ميليارد ريال از 65درصد پيشرفت فيزيكي برخوردار است.

 

مديرعامل سازمان عمران شهرداري قزوين گفت: عمليات عمراني پروژه آماده‌سازي ضلع شرقي ملاصدرا با اعتبار 15 ميليارد ريال از 65درصد پيشرفت فيزيكي برخوردار است.
 به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري قزوين؛ سيد حسين شفيعي با بيان اينكه عمليات عمراني پروژه آماده‌سازي ضلع شرقي ملاصدرا  تا دي ماه سال جاري به اتمام خواهد رسيد، افزود: در سال گذشته براي اجراي اين پروژه يك ميليارد تومان اعتبار هزينه شده است و در سال جاري نيز 500ميليون تومان اعتبار هزينه خواهد شد.
شفيعي با بيان اينكه عمليات عمراني آماده‌سازي اين قطعه شامل زيرسازي، جدول گذاري، آسفالت و ديوار سنگي مي‌باشد، بيان كرد: در حال حاضر عمليات عمراني زيرسازي اين پروژه از 60درصد، جدول‌گذاري 65درصد، آسفالت30درصد و ديوار سنگي از 70درصد پيشرفت فيزيكي برخوردار است.
وي اضافه كرد: پروژه آمادهسازي  ضلع شرقي ملاصدرا با هدف ايجاد كمربندي در شرق قزوين، بهبود عبور و مرور شهري و رفاه ساکنين  در حال اجراست.
مديرعامل سازمان عمران شهرداري قزوين تصريح كرد: با آماده‌سازي سطح منطقه ارتقاء کيفيت سکونت افزايش يافته و همچنين محل خوبي براي سکونت شهروندان خواهد بود.
گفتني است؛ كارفرماي اجراي اين پروژه منطقه سه شهرداري قزوين مي‌باشد.  

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط