چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۱۱

نصرتي، شهردار قزوين:

شهروندان بزرگترين سرمايه اجتماعي شهرداري هستند

شهروندان بزرگترين سرمايه اجتماعي شهرداري هستند و اعتماد آنان براي ما ارزشمند است.

 

شهردار قزوين گفت: شهروندان بزرگترين سرمايه اجتماعي شهرداري هستند و اعتماد آنان براي ما ارزشمند است.
مسعود نصرتي در نشست اعضاي شوراي اسلامي شهر، شهردار و مديران شهرداري قزوين با شوراياران نواحي شهر كه شب گذشته در سالن باغستان برگزار شد، افزود: هيچ سرمايه اي و ثروتي براي شهرداري بالاتر از اعتماد شهروندان نيست.
وي با اشاره به اينكه اگر در پروژه‌هاي عمراني، نگاه و بعد اجتماعي لحاظ نشود در نهايت شكست مي‌خورد، ادامه داد: بنابراين بايد طوري عمل كرد كه اعتماد شهروندان جلب شود.
شهرداري قزوين در ادامه با تقدير از همراهي شوراياران نواحي با شهرداري و اعضاي شوراي اسلامي شهر تصريح كرد: به هر ميزان گزارش عملكرد شهرداري براي شهروندان بصورت نامناسبي بيان شود، آينده قزوين براي آنان به درستي قابل ديدن است و اين مهم مستلزم ارتباط بيشتر شهروندان و شهرداري است.
نصرتي با تقدير از عملكرد معاونين، مديران و كارشناسان و مسوولان نواحي در خصوص اجراي بهتر و سريعتر پروژه‌هاي شهري گفت: با نزديكي روز قزوين، گذشته پرافتخار شهر قزوين در سطح ملي و آينده آن به صورت زيبا و ماهرانه به تصوير كشيده خواهد شد.
وي با اشاره به چشم انداز مدرن شهر قزوين مبني بر اينكه شهر قزوين يك شهر تاريخي، فرهنگي،گردشگري، تجاري و بازرگاني و دانشگاهي است، خاطرنشان ساخت: قرار است در اين 4 روز بزرگداشت 3برنامه ويژه برگزار شود.
شهردار قزوين توجه به شهر انبياء و چهارمين شهر مذهبي و پايتخت خوشنويسي را سر فصل گردشگري مذهبي شهر قزوين عنوان كرد و افزود: احداث 5 هتل و 31 برج و تقاطع هاي غيرهمسطح جدا از رفاه و آسايش شهروندان موجب تحول اقتصادي شهر خواهد شد.
نصرتي وجود هزار و 137 اثر تاريخي در شهر قزوين و 3 منطقه ويژه گردشگري اوان، كامان و باراجين را موجب رونق گردشگري قزوين در آينده نزديك است، افزود: تحول در شهر با حضور سرمايه گذاران بخش خصوصي ممكن است.
وي با اظهار اينكه اطلاع رساني از برنامه هاي روز قزوين از طريق پرتال شهرداري، هفته نامه پيام شهر و ديگر رسانه ها صورت مي گيرد، ادامه داد: 2 تقاطع غيرهمسطح در سال گذشته به بهره برداري رسيد و 9 تقاطع غيرهمسطح ديگر امسال و سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد.
شهردار قزوين احداث بلوارهاي باهنر، امام علي(ع)، مطهري، شرق ملاصدرا و شهيد انصاري را موجب تسهيل عبور و مرور دانست و افزود: بهره برداري از پروژه شهربازي در بوستان باراجين براي شهر حائز اهميت است.
نصرتي با اشاره به احداث پروژه 330واحدي در هادي آباد قزوين تصريح كرد: احداث پاركينگ طبقاتي بوعلي، پاركينگ طالقاني با حضور سرمايه داران و احداث 110برج طبقاتي مسكوني- اداري بزرگ در سطح شهر موجب تحول خواهد شد.
وي احداث يك برج را معادل احداث 20تقاطع غيرهمسطح عنوان كرد و افزود: برج هاي بادامستان و الهيه با فروش اوراق مشاركت صورت مي گيرد.
شهردار قزوين با بيان اينكه اجراي شيوه تمام مكانيزه صدور پروانه ساختماني در حوزه شهرسازي مناطق، خدمتي مهمي به شهروندان به شمار مي‌رود، از شوراياران نواحي شهري خواست نسبت به اطلاع رساني مستقيم و رودرو با مردم اقدام كنند.
نصرتي در ادامه بر عملكرد تك تك سازمان هاي وابسته شهرداري و افزايش قابليت هاي كاري آن در سال هاي اخير اشاره كرد و گفت: در نوروز امسال مردم شاهد چشمگيري به لحاظ زيبا سازي نسبت به سال هاي گذشته بودند.
وي از احداث تقاطع غيرهمسطح خليج فارس در جنوب شهر و ابتداي جاده بوئين زهرا در صورت اختصاص سهم دولتي آن خبر داد و افزود: در خيابان هاي تبريز، محمديه، هادي آباد خانه هاي كه در گذر ترافيكي قرار دارند خريداري مي شود و با بازگشايي معبر، آسايش شهروندان فراهم مي شود.
نصرتي با اشاره به تجربه شوراي اسلامي شهر قزوين افزود: هر كاري مثل شوراياري ها اگر در شوراي سوم به نتيجه برسد، به طور حتم ملاك عمل شوراهاي بعدي قرار مي گيرد.
وي در پاپان با اشاره به بودجه 350ميليارد تومان شهرداري و 400ميليارد تومان سرمايه گذاري در سال 90 گفت: ما با اعتماد مديران شهري و همراهي شهروندان بايد به آرامان خود براي رسيدن به آينده پرافتخار قزوين تلاش كنيم.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط