چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۱۱

رهبري منش، مديريت هماهنگي امور مناطق و نواحي شهرداري قزوين:

افزايش رضايت‌مندي شهروندان، وظيفه شوراياران است

افزايش سطح رضايتمندي شهروندان از عملكرد مديريت شهري از وظايف شوراياران است.

 

معاون طرح و برنامه شهرداري قزوين گفت: افزايش سطح رضايتمندي شهروندان از عملكرد مديريت شهري از وظايف شوراياران است.
جمال رهبري منش در نشست اعضاي شوراي اسلامي شهر، شهردار و مديران شهرداري قزوين با شوراياران نواحي شهر كه شب گذشته در سالن باغستان برگزار شد، افزود: راه بهرمندي از نظرات و ديدگاه‌هاي شهروندان تنها از طريق شوراي شهر و شوراياران ميسر مي‌شود.
وي با اظهار اينكه مركز 137 شهرداري با هدف دريافت و اطلاع از مشكلات شهري توسط شهروندان تشكيل شد، ادامه داد: شوراياران هم مي‌توانند مشكلاتي را كه در نواحي خود مي‌بينند به شهرداري جهت رفع آن ارايه دهند.
مديريت هماهنگي امور مناطق و نواحي شهرداري قزوين افزود: شهرداري در حال حاضر در هر منطقه شهري 2 ناحيه دارد و با احتساب ناحيه متصل شهري انديشه هم اكنون 7 ناحيه در شهر قزوين دارد.
رهبري منش تصريح كرد: هدفمان نزديكتر كردن ارتباط شهروندان با شهرداري است براي تسهيل در اين منظور نيز محلي در نواحي براي فعاليت شوراياران در نظر گرفته شده است.
وي كسب اطلاعات دقيق از پروژه ها و برنامه هاي شهرداري را براي انعكاس به مردم از ديگر ديگر وظايف شوراياران دانست و افزود: شهرداري از طريق راديو شهر و برنامه هاي سيماي شهر در راستاي اطلاع رساني به شهروندان فعال است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط