چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۱۷

رئوفيان، عضو كارگروه "قزوين +20":

اجراي پروژه‌هاي كلان باعث تشويق سرمايه‌گذاري در شهر قزوين شده است

مديريت شهري قزوين به گونه‌اي عمل كرده است كه زمينه ورود سرمايه گذار به اين شهر فراهم شده است.

 

عضو كارگروه "قزوين +20" گفت: اجراي پروژه‌هاي كلان در شهر قزوين باعث هم‌افزايي و تشويق سرمايه گذاران براي سرمايه‌گذاري در اين شهر شده است.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ محمد رئوفيان با بيان اينكه جاي خوشحالي است كه مديريت شهري توانسته اجراي پروژه‌هاي كلان و تاثيرگذار در توسعه شهر را با ورود سرمايه گذار اجرايي كند، افزود: اجراي پروژه‌هاي كلان در توسعه شهر قزوين تاثيرگذار خواهد بود.
رئوفيان با تصريح اينكه در اجراي اين پروژه‌ها شهروندان با مشكلات ترددي و غيره مواجه هستند، بيان كرد: شهروندان نتيجه اجراي اين پروژه‌ها را بعد از اتمام مراحل عمراني خواهند ديد و بايد در زمان اجرا شهروندان با مديريت شهري همراهي كنند.
وي تصريح كرد: با توجه به اينكه شهرداري قزوين پروژه‌هاي كلان را در دست اجرا دارد، ضروري است دفتر مديريت پروژه و استفاده از تخصص‌هاي متناسب با نوع پروژه و مبلغ آن راه‌اندازي كند.
عضو كارگروه " قزوين+20 " اضافه كرد: همچنين با توجه به اهميت اجراي پروژه‌هاي كلان، شهرداري قزوين بايد از "مهندس ارزش" براي اجراي پروژه‌ها استفاده كند و اين يكي از ضرورت‌هاي اجراي تاثيرگذار پروژه‌هاي كلان در شهر قزوين است.
وي بيان كرد: پروژه‌هاي كلان توسط شهرداري قزوين با سرعت خوبي در حال انجام است و اميدواريم شهروندان به زودي نتيجه زحمات مديريت شهري را براي توسعه و آباداني شهر قزوين ببينند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط