دوشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۰۸

بوستان باراجین برای بار سوم میزبان مینی بوس شادی شد

هفتمین برنامه مینی بوس شادی با استقبال گرم کودکان در بوستان باراجین رو به رو شد و صدای جیغ و هورای کودکان فضای بوستان را پر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ایجاد فضایی مفرح برای کودکان و افزایش سطح آگاهی شهروندی از اهداف راه اندازی مینی بوس شادی در سطح شهر قزوین است.

بنابراین گزارش؛مینی بوس شادی با شعار شهر شاد از سوم تا هشتم فروردین ماه 1401 برای کودکان و نوجوانان در سطح مناطق مختلف شهر قزوین به ویژه محلات کم برخوردار و نواحی منفصل شهری به اجرای برنامه می پردازد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط