دوشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

اجرای دومین برنامه رصد ماه در پیاده راه فرهنگی سبزه میدان

دومین برنامه رصد ماه با حضور شهروندان قزوینی توسط سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در پیاده راه فرهنگی سبزه میدان برگزار شد.

به گزارش عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛در این برنامه رصد شهروندان به کمک رصدگران و با استفاده از تلسکوپ به رصد ماه زیبا بپرداختند.

بنابراین گزارش؛استقبال شهروندان به ویژه کودکان و نوجوانان برنامه رصد ماه بسیار خوب بود.

پایان پیام.

 

تصاویر مرتبط