برگزاری کارگاه مدیریت مالی شخصی و شناخت بازار سرمایه در دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری قزوین

«کارگاه مدیریت مالی شخصی و شناخت بازار سرمایه» در دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز شهرداری قزوین برگزار شد تا علاقه مندان موضوع مدیریت مالی شخصی و خانواده به همراه شناخت بازار سرمایه از این فرصت بهره...

۱۳۹۸/۰۲/۱۲
null