ایجاد شبکه شهرهای خواهرخوانده محور مقاومت مورد توجه کلانشهرهای ایران باشد

سرپرست اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قزوین گفت: پیشنهاد شهرداری قزوین در حوزه بین الملل کلانشهرها ایجاد شهرهای خواهرخوانده در محور مقاومت است یعنی بین ایران، عراق، سوریه، یمن و لبنان...

۱۴۰۱/۰۸/۰۹