مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل می‌تواند نقش مهمی در هم‌افزایی، ایجاد ارتباط و گسترش تعاملات شهرداری قزوین با جوامع هدف ایفا نماید

موسوی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین در جریان برگزاری مراسم تودیع و معارفه سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری قزوین، بهره‌مندی همه‌جانبه از ظرفیت‌های رسانه‌ای،...

۱۴۰۲/۰۳/۲۰