اصغر بهنام زاده مدیر منطقه یک شهرداری قزوین ازلکه گیری و آسفالت معابر فرعی خیابانهای راه آهن و تهران قدیم قبل ازفرارسیدن فصل سرما خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین ؛ بهنام زاده گفت : با توجه به درخواستهای ساکنین معابر فرعی پشت آب انبار سردار در خیابان راه آهن و کوچه حکیم و زیرطاقی در خیابان تهران قدیم مبنی بر خرابی...

۱۴۰۰/۰۸/۱۲