عرضه و ذبح شرعی و بهداشتی دام زنده در میدان مادر «فروشگاه سابق رفاه»

اللهیاری مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین از ارائه خدمات دامپزشکی و ذبح شرعی و بهداشتی دام های زنده همزمان با عید سعید قربان در جایگاه ویژه واقع در میدان مادر...

۱۴۰۲/۰۴/۰۶