خیابان های دانشگاه، مجاهد، نواب جنوبی، نادری، پیغمبریه، عبیدزاکان و مولوی ساماندهی شد

علیرضا شمسینی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قزوین، گفت: خیابان های عبیدزاکان، مجاهد، نواب جنوبی، نادری، پیغمبریه، مولوی و دانشگاه قزوین با هدف کنترل، نظم دهی، تسهیل در ترافیک ، عبور و...

۱۳۹۹/۱۰/۲۰

با مهارت و سرعت عمل تاکسیران همیار آتش نشان از بروز حادثه ای ناگوار جلوگیری شد

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از خاموش کردن آتش سوزی اتومبیل و جلوگیری از حادثه ای ناگوار در مجتمع مسکونی توسط تاکسیران همیار آتش نشان خبر داد.

۱۳۹۹/۱۰/۲۰