بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ درخواست سامانه ۱۳۷ در سازمان پارک ها و فضای سبز رسیدگی شده است

محمد صالح صالحی، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: در سال گذشته، ۲ هزار و ۸۷۰ درخواست شهروندان از سامانه ۱۳۷ شهرداری به این سازمان ارجاع شده که در دستور کار واحدهای مختلف سازمان...

۱۴۰۱/۰۱/۱۰