شهرداری قزوین در شش‌ماهه نخست سال 305 ساعت آموزش در قالب 19 عنوان دوره دانش‌افزایی برگزار کرده است

سید حامد موسوی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین از برگزاری 19 عنوان دوره آموزشی تخصصی و عمومی شغلی با مجموع 305 ساعت آموزشی به‌صورت مجازی و برخط در شش‌ماهه نخست سال...

۱۴۰۰/۰۷/۱۱