انتخاب سازمان فاوا به عنوان رئیس و دبیر کمیته مشارکت و درآمدهای پایدار کلانشهرهای ایران

محسن اسفندیاری رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قزوین: سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کلانشهر قزوین به عنوان رئیس و دبیر کمیته مشارکت و درآمدهای پایدار کلانشهرهای ایران...

۱۴۰۱/۰۱/۱۱