پروژه بازآفرینی سبزه‌میدان، راهبردی‌ترین پروژه در مرکز شهر

طرح‌های بافت تاریخی قزوین باید در محدوده مرکزی این شهر به هم مرتبط شود و پروژه بازآفرینی سبزه‌میدان به عنوان بخشی از دولتخانه صفوی، اصلی‌ترین حلقه این ارتباط بوده و راهبردی‌ترین پروژه در مرکز شهر است.

۱۴۰۰/۰۷/۱۲

جلسه ملاقات مردمی اعضای شورای اسلامی شهر قزوین و مدیر منطقه یک شهرداری قزوین با حضور شهروندان برگزار شد

برنامه ملاقات مردمی فاطمه اشدری و ولی چگینی اعضای شورای سلامی شهر قزوین به همراه اصغر بهنام زاده مدیر منطقه یک شهرداری قزوین همچون یکشنبه های هر هفته با حضور جمعی از شهروندان برگزار شد.

۱۴۰۰/۰۷/۱۱