تخریب تابلوها و علایم ترافیکی سطح شهر قزوین در آخرین روزهای سال گذشته/ وارد آمدن خسارت پانصد میلیون تومان به مجموعه مدیریت شهری

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: در آخرین روزهای سال گذشته و به ویژه شب چهارشنبه سوری با سهل انگاری شهروندان بخش قابل توجهی از تابلوهای راهنمای مسیر و علایم...

۱۴۰۱/۰۱/۱۶