نشست تخصصی مجموعه مدیریت شهری قزوین با سمن های مردم نهاد حوزه شهری برگزار شد

نشست تخصصی مجموعه مدیریت شهری قزوین با سمن های مردم نهاد حوزه شهروندی،شهرسازی و معماری،منابع طبیعی و محیط زیست با حضور فصیحی رامندی، اشدری، الهیاری، صلح جو، چگینی، تقوی و مهدیخانی اعضای شورای...

۱۴۰۱/۰۹/۲۳

بررسی طرح ها و برنامه های اجرایی پروژه های مشترک و نیمه تمام در سطح شهر

نشست مشترک هماهنگی امور شهر،به میزبانی شرکت گاز شهرستان قزوین با حضور حق شناس نایب رئیس شورای اسلامی شهر و هنرور، مدیریت هماهنگی امور اجرایی شهر به همراه کارشناسان هماهنگی امور اجرایی شهرداری با...

۱۴۰۱/۰۹/۲۲