دومین نشست از سلسله نشست های مجازی با محوریت شهر دوستدار کودک در قزوین برگزار شد

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: به مناسبت روز جهانی کودک و هفته ملی کودک، دومین نشست تخصصی با موضوع «جایگاه حقوق کودکان در شهر دوستدار کودک» برگزار شد.

۱۴۰۰/۰۷/۲۰