مدیر منطقه یک شهرداری قزوین به مناسبت روز ملی کودک از مدارس این منطقه بازدید کرد

صبح امروزمدیر منطقه یک شهرداری قزوین به مناسبت روز ملی کودک به همراه مسئول حراست و ریئس ناحیه امامزاده حسین (ع)با تعدادی از دانش آموزان دیدار کردند و آنها نیز مشکلات محله و مدارس خود را با وی در...

۱۴۰۰/۰۷/۲۱