واکسیناسیون رانندگان ناوگان و کارمندان اتوبوسرانی شهرداری قزوین به پایان رسید

از ابتدای اسفند 1398سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین با دستور شهردار و با بهره گیری از چندین اکیپ کامل و پیشرفته ، درامرگند زدایی و ضدعفویی با مواد غیر حساسیت زای نانو، نقره و مس وارد عرصه خدمت...

۱۴۰۰/۰۶/۱۱