نشست هم اندیشی سازمان تاکسیرانی و ادارۀ کل استاندارد در خصوص رفع مشکلات بهره برداران بخش خصوصی جایگاه های CNG برگزار شد

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از برگزاری نشست هم اندیشی سازمان تاکسیرانی و ادارۀ کل استاندارد در خصوص رفع مشکلات بهره برداران بخش خصوصی جایگاه های CNG...

۱۴۰۰/۰۷/۲۸