بازدید سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین از آماده باش نیروهای عملیاتی برای مقابله با حوادث احتمالی

محمد صالح صالحی، سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین؛ از آماده باش کلیه نیروهای عملیاتی و کارشناسان ناظر برای مقابله با حوادث احتمالی خبر داد.

۱۴۰۰/۰۶/۱۳