پیشرفت فیزیکی و ادامه روند اجرای پروژه بازآفرینی شهری سبزه میدان بررسی شد

پیشرفت فیزیکی و ادامه روند اجرای پروژه بازآفرینی شهری سبزه میدان به عنوان بخشی از دولتخانه صفوی با حضور سرپرست شهرداری، مدیرکل راه شهرسازی استان، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، ،...

۱۴۰۰/۰۶/۱۷