مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین ظرفیت بالایی در حوزه فعالیت‌های علمی و پژوهشی دارد

موسوی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین در جریان برگزاری مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین ضمن اشاره به ظرفیت بالای این مرکز در زمینه‌ فعالیت‌های...

۱۴۰۱/۱۰/۱۳