رئیس کمیسیون خدمات شهری، نظارت و شورایاری‌های شورای اسلامی شهر قزوین از معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی بازدید کرد

علی فرمانی، رئیس کمیسیون خدمات شهری، نظارت و شورایاری‌های شورای اسلامی شهر قزوین در سالروز گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر مصادف با روز ملی کارمند از معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه...

۱۴۰۰/۰۶/۰۴