خرید چاه های آب باغستان که از سالهای دور در شهرداری مطرح است، پیگیری می شود

حق بهره‌برداری از باغستان مختص باغداران است و ما نقش حمایتی داریم و به گفته خود باغداران حمایت شهرداری از باغستان اگرچه حمایت همه جانبه ای نبوده است ولی تا حدودی توانسته خواسته‌های باغداران را...

۱۴۰۰/۰۶/۰۶