دیدار صمیمی با "حاج حسین حاج ولیان" پیشکسوت ورزش پهلوانی و زورخانه ای

دیدار صمیمی سید مهدی کاظمی سرپرست شهرداری قزوین، حسین صلح جو و قاسم الهیاری اعضای شورای اسلامی شهر قزوین و محمد درافشانی معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با حاج حسین حاج...

۱۴۰۰/۰۶/۱۰